Najwyższa jakość i doskonały smak

Develey jest jednym z wiodących producentów żywności. Zaufały nam miliony Konsumentów na całym świecie, dlatego naszymi priorytetami są: doskonały smak, najwyższa jakość produktów i ich bezpieczeństwo. Dbamy o nie na każdym etapie naszej działalności – od wyboru składników, przez uważną selekcję dostawców i produkcję w naszym zakładzie, aż po szczegółowe kontrole jakości gotowych produktów.
Dowiedz się, jak to wygląda w praktyce!

Article image
Tylko najlepsze surowce

Nie byłoby naszych produktów, gdyby nie doskonale dobrane i wyselekcjonowane składniki. Z uważnością wybieramy każdy surowiec, który trafia do naszych wyrobów. Współpracujemy ze stałymi, zatwierdzonymi i zaufanymi dostawcami, obowiązkowo posiadającymi wdrożone standardy jakościowe, których audytujemy zgodnie z planem. Surowce rolne kupujemy wyłącznie od firm specjalizujących się w skupowaniu i dystrybucji produktów rolnych, od których wymagamy pełnej zgodności z obowiązującym prawem i spełnienia naszych restrykcyjnych wymagań. Dostawcy podlegają również corocznej ocenie, w której bierzemy pod uwagę kluczowe aspekty współpracy przekładające się na jakość dostaw, takie jak: certyfikacja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem, komplet badań gwarantujących bezpieczeństwo surowców, ilość reklamacji, itp. Każdy dostawca surowca zobowiązany jest do wypełnienia specyfikacji wewnętrznej, która zawiera szczegółowe informacje na temat surowca, między innymi: parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne, zabezpieczenia przed ciałami obcymi, zgodność opakowania z wymaganiami dla materiałów do kontaktu z żywnością, brak GMO, informacje dotyczące alergenów. Dodatkowo surowce pochodzące spoza UE poddawane są kontroli granicznej zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Nowoczesny i bezpieczny proces produkcji

Zakład produkcyjny Develey Polska istnieje w Warszawie od 29 lat. Dołożyliśmy największych starań, aby był nowoczesny i bezpieczny, a każdy słoiczek ketchupu, musztardy, czy butelka sosu, które opuszczają naszą fabrykę - po prostu perfekcyjne!
Od początku działalności podlegamy nadzorowi Inspekcji Sanitarnej i regularnym kontrolom urzędowym ze strony Urzędów: Inspekcji Sanitarnej (Sanepid), Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Urzędu Miar. Mamy wdrożone systemy ochrony bezpieczeństwa i jakości żywności, zarówno te obowiązkowe dla producentów żywności, jak i dobrowolne, które wprowadziliśmy dodatkowo, by zawsze być gwarantem bezpieczeństwa i jakości, w tym m.in.:

 • International Food Standard (IFS Food), czyli międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, który jest powszechnie uznawany w całej Europie Zachodniej. Wdrożyliśmy go w 2007 roku. W związku z tym, że posiadamy certyfikat Systemu IFS Food, nasza firma poddawana jest corocznym audytom przez zewnętrzne jednostki certyfikujące, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań standardu. Certyfikat potwierdza, że produkty wytwarzane przez Develey Polska spełniają najwyższe wymagania jakościowe i są w pełni bezpieczne dla Konsumentów. Osiągamy to dzięki temu, że:
  • posiadamy nowoczesny park maszynowy, który jest wyposażony w skuteczne zabezpieczenia przed ciałami obcymi;  posiadamy nowoczesny park maszynowy, który jest wyposażony w skuteczne zabezpieczenia przed ciałami obcymi;
  • podczas produkcji przeprowadzamy na bieżąco kontrolę produktów w kierunku bezpieczeństwa mikrobiologicznego oraz spełnienia zadanych wymagań sensorycznych i fizykochemicznych;
  • nasza procedura nadzoru nad alergenami pozwala unikać zakażeń krzyżowych między produktami posiadającymi składniki alergenne, a takimi, które ich nie mają;
  • nasi pracownicy są zaangażowani w zapewnienie jakości, świadomi zagrożeń w obszarze produkcji i potrafią odpowiednio reagować na najdrobniejsze nieprawidłowości.
 • System HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), który jest systemowym postepowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji.
 • Program Kultury Bezpieczeństwa Żywności, który podnosi świadomość jakościową pracowników na wszystkich stanowiskach.
 • Good Hygienic Practice (Dobra Praktyka Higieniczna) - czyli działania, które muszą być podjęte oraz warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane, na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
 • Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Produkcyjna).
Kontrola produktów gotowych

Nasze wyroby gotowe są kontrolowane w wewnętrznym laboratorium pod kątem spełnienia parametrów jakościowych (sensorycznych, fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych). Zgodnie z rocznym planem badań są również regularnie poddawane analizom w zewnętrznych laboratoriach akredytowanych w Polsce i w Niemczech. Jakość naszych produktów jest ponadto weryfikowana przez naszych odbiorców (duże sieci handlowe, sieci restauracji, itp.) poprzez audyty niezależne, które są przeprowadzane na zlecenie tych klientów oraz w badaniach laboratoryjnych zlecanych okresowo dla produktów pobieranych z rynku.

Wszystko po to, by na stoły naszych klientów trafiały produkty wyłącznie doskonałej jakości, bezpieczne i pyszne!

dokładka wiedzy?
na zdrowie!